Vārti un stacionārās sienas

Stacionārās sienas

STACIONĀRĀ SIENA
1-1,5 M

Preces kods: 318202

STACIONĀRĀ SIENA 1,5-2 M

Preces kods: 318203

STACIONĀRĀ SIENA
2-2,5 M

Preces kods: 318191

STACIONĀRĀ SIENA 2,5-3 M

Preces kods: 318190

STACIONĀRĀ SIENA
3-3,5 M

Preces kods: 318193

STACIONĀRĀ SIENA 3,5-4 M

Preces kods: 318204

STACIONĀRĀ SIENA
4-4,5 M

Preces kods: 318205

STACIONĀRĀ SIENA 4,5-5 M

Preces kods: 318206

Izbīdāmi vārti

MODELIS 1 (1-1,5 M)

Preces kods: 318216

Augstums: 0,5 m 
Garuma robežas: 1-1,5 m

MODELIS 1 (1,5-2 M)

Preces kods: 318217

Augstums: 0,5 m 
Garuma robežas: 1,5-2 m

MODELIS 1 (2-2,5 M)

Preces kods: 318218

Augstums: 0,5 m 
Garuma robežas: 2-2,5 m

MODELIS 1 (2,5-3 M)

Preces kods: 318219

Augstums: 0,5 m 
Garuma robežas: 2,5-3 m

MODELIS 1 (3-3,5 M)

Preces kods: 318220

Augstums: 0,5 m 
Garuma robežas: 3-3,5 m

MODELIS 1 (3,5-4 M)

Preces kods: 318221

Augstums: 0,5 m 
Garuma robežas: 3,5-4 m

MODELIS 1 (4-4,5 M)

Preces kods: 318222

Augstums: 0,5 m 
Garuma robežas: 4-4,5 m

MODELIS 2 (1-1,5 M)

Preces kods: 318223

Augstums: 1 m 
Garuma robežas: 1-1,5 m

MODELIS 2 (1,5-2 M)

Preces kods: 318224

Augstums: 1 m 
Garuma robežas: 1,5-2 m

MODELIS 2 (2-2,5 M)

Preces kods: 318225

Augstums: 1 m 
Garuma robežas: 2-2,5 m

MODELIS 2 (2,5-3 M)

Preces kods: 318226

Augstums: 1 m 
Garuma robežas: 2,5-3 m

MODELIS 2 (3-3,5 M)

Preces kods: 318227

Augstums: 1 m 
Garuma robežas: 3-3,5 m

MODELIS 2 (3,5-4 M)

Preces kods: 318228

Augstums: 1 m 
Garuma robežas: 3,5-4 m

MODELIS 2 (4-4,5 M)

Preces kods: 318229

Augstums: 1 m 
Garuma robežas: 4-4,5 m

Vārti ar stacionāru garumu

MODELIS 3 (1-1,5 M)

Preces kods: 318035

Augstums: 0,5 m 
Garuma robežas: 1-1,5 m

MODELIS 3 (1,5-2 M)

Preces kods: 318036

Augstums: 0,5 m 
Garuma robežas: 1,5-2 m

MODELIS 3 (2-2,5 M)

Preces kods: 318037

Augstums: 0,5 m 
Garuma robežas: 2-2,5 m

MODELIS 3 (2,5-3 M)

Preces kods: 318038

Augstums: 0,5 m 
Garuma robežas: 2,5-3 m

MODELIS 3 (3-3,5 M)

Preces kods: 318039

Augstums: 0,5 m 
Garuma robežas: 3-3,5 m

MODELIS 3 (3,5-4 M)

Preces kods: 318040

Augstums: 0,5 m 
Garuma robežas: 3,5-4 m

MODELIS 3 (4-4,5 M)

Preces kods: 318208

Augstums: 0,5 m 
Garuma robežas: 4-4,5 m

MODELIS 4 (1-1,5 M)

Preces kods: 318209

Augstums: 1 m 
Garuma robežas: 1-1,5 m

MODELIS 4 (1,5-2 M)

Preces kods: 318210

Augstums: 1 m 
Garuma robežas: 1,5-2 m

MODELIS 4 (2-2,5 M)

Preces kods: 318211

Augstums: 1 m 
Garuma robežas: 2-2,5 m

MODELIS 4 (2,5-3 M)

Preces kods: 318212

Augstums: 1 m 
Garuma robežas: 2,5-3 m

MODELIS 4 (3-3,5 M)

Preces kods: 318213

Augstums: 1 m 
Garuma robežas: 3-3,5 m

MODELIS 4 (3,5-4 M)

Preces kods: 318214

Augstums: 1 m 
Garuma robežas: 3,5-4 m

MODELIS 4 (4-4,5 M)

Preces kods: 318215

Augstums: 1 m 
Garuma robežas: 4-4,5 m